INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: March 2024 Spring Term

Mart 2024 / Issue:1 Volume: 9 / ISSN: 2687-4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Gültekin ERDAL

Published Papers:
Yüksek Lisans. Özge KARABIYIK ; Prof.Dr.. Selda MANT MENAY
Resim Sanatının Porselen Yüzeylere Yansıması,12-32
Reflection of Painting Art on Porcelain Surfaces
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10828857
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:950 | Downloaded: 120

Doç.Dr.. Merve ERSAN ; Yüksek Lisans. Harika Bahar ÖZTOK
Kitap Kapağı Tasarımlarında Biçim ve İçerik Uyumunun Göstergebilimsel Yöntem ile İncelenmesi; Kırmızı Pazartesi Örneği,33-51
Investigation of Form and Content Harmony in Book Cover Designs by Semiotic Method; Example of Chronicle of a Death Foretold
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10575277
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:746 | Downloaded: 122

Öğr.Gör.. Gültekin ERDAL
Gıda Sektöründe Metal Ambalaj ,52-64
Metal Packaging in the Food Industry
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10828954
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:488 | Downloaded: 149

Doktora. Eda DELİGÖZ
Yabancılaşma Kavramı ve Karl Marx Düşünceleri Bağlamında Franz Kafka’nın “Dönüşüm” Hikayesi ,65-78
Franz Kafka’s "The Metamorphosis" Story in the Context of the Concept of Alienation and Karl Marx’s Thoughts
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10829011
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:369 | Downloaded: 107

Yüksek Lisans. ALİOĞLU Hamid Maharramov
Opalizmin Resim Sanatına Estetik Zenginlikleri ile Katkısı,79-102
The Contribution of Opalism to the Art of Painting with Its Aesthetic Riches
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10829113
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:707 | Downloaded: 113