INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

(ING) Valuation of Incoming Articles:

Blind Referee Type

The International Journal of Human and Art Studies (Ijhar) uses the double-blind method in all studies' evaluation process. In the double-blind method, the author and referee identities of the studies are hidden.

(TR) Gelen Yazıların Değerlendirilmesi: 

Körleme Hakemlik Türü

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Ijhar), tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.


(ING) Initial Evaluation Process

The editors first evaluate the works sent to the International Journal of Humanities and Art Researches. At this stage, studies that do not comply with the journal's purpose and scope are weak in terms of language and expression rules in Turkish and English, contain scientifically critical errors, have no original value, and do not meet publication policies. The iThenticate similarity rate is generally 20%, exceeding 3% from the same source studies are rejected. The rejected works are returned to their authors, along with their justifications. Articles deemed appropriate are reviewed by the chief editor for preliminary evaluation. Author names of the articles found appropriate are hidden and sent to the responsible editor of the relevant field. Next, the articles are sent to two referees who are accepted with their works and works in the area for scientific evaluation in line with the opinion of the field editor members. Referees can also be selected from the editors. If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. For the article to be published, two positive referee reports and domain editor approval are required. The authors must consider the criticism, suggestions, and correction requests of the referees and editors of the field. The author may submit the referees' criticism to the Editorial Board together with their reasons.

For articles that have completed their refereeing processes and have been decided to publish, the "published" information is announced through the IJHAR official website article system. However, the number of publications depends on the editors and the publishing principles of the journal.

(TR) İlk Değerlendirme Süreci

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve  iThenticate benzerlik oranı genelde %20, aynı kaynaktan %3 oranını aşan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar, gerekçeleri ile birlikte yazarına iade edilir. Uygun bulunan makaleler ise ön değerlendirme için tekrar baş editör tarafından incelenir. Uygun bulunan yazıların yazar adları gizlenir ve ilgili alanın sorumlu editörüne gönderilir. Makaleler, alan editör üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakemler, editörler arasından da belirlenebilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için, olumlu iki hakem raporu ve alan editörü onayı gerekir. Yazarlar, hakemlerin ve alan editörlerinin eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadır. Yazar, hakemlerin eleştirilerine katılmadığı kısımları gerekçeleriyle birlikte bir rapor halinde Yayın Kurulu'na sunabilir.

Hakemlik süreçlerini tamamlamış ve yayımına karar verilmiş makaleler için “yayımlanır” içerikli bilgi, IJHAR resmi web sitesi makale sistemi üzerinden ilan edilir.  Ancak hangi sayıda yayınlanacağı editörlere ve derginin yayım ilkelerine bağlıdır.


(ING) Copyright Regulation

All works published in the IINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH are licensed under a Creative Commons 4.0 CC-BY license.

You are free to do these:

 • You can share — copy and reproduce this work in any size and format.
 • You can Adapt from the material — you can mix, quote and cite the work.
 • You can use it for any purpose, including commercial purposes.

Under the following conditions:

 • Attribution — you must provide the appropriate information, the link to the license, and if changes have been made, the change information. Provided that you do not contain the information approved by the licensor for you or your use, you can carry out these transactions at your convenience.
 • Share Under the Same License: If you have mixed, transferred, or worked on the material, you may distribute the new publication under the license (attribution) of the International Journal of Human and Art Studies.
 • There are no additional restrictions — You may not limit the rights permitted by the license on others by law or by using technology.

COPYRIGHT AND AUTHOR AGREEMENT FORM

 • By the Creative Commons 4.0 CC-BY license, all authors must fill out the copyright form and upload it to the system. You can download the copyright form at https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19548.

(TR) Telif Hakkı Düzenlemesi

   

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan tüm çalışmalar Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı ile lisanslanmıştır.

Bunları yapmakta özgürsünüz:

 • Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
 • Materyalden Adapte edebilir — karıştırabilir, aktarıp ve eserin üzere atıf yapabilirsiniz.
 • Her türlü amaç için, ticari amaç da dahil kullanabilirsiniz. 

Alttaki şartlar altında:

 • Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 • Aynı Lisansla Paylaş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa ya da materyalin üzerine çalıştınızsa yeni yeni yayını Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi lisansı (atıf) ile dağıtabilirsiniz.

 • Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyi kullanarak sınırlayamazsınız.
 • TELİF HAKKI VE YAZAR SÖZLEŞMESİ FORMU
 • Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı gereği tüm yazarlar telif hakkı formu doldurmalı ve sisteme yüklemelidir.  Telif formunu https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19548 indirebilirsiniz.

(ING) Similarity Report
Articles submitted to the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH are subjected to the İthenticate similarity report before the referee process. The citation rate of the articles from a single source should not exceed 3% and the total citation rate should not exceed 20%. Otherwise, the article is returned to its author. The author can reload the article after making the necessary edits.

(TR) Benzerlik Raporu

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler, hakem sürecinden önce İthenticate benzerlik raporuna tabi tutulurlar. Makalelerin tek kaynaktan alıntı oranının %3'ü, toplam alıntı oranının %20'u geçmemesi gerekir. Aksi takdirde makale, yazarına iade edilir. Yazar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makaleyi yeniden  yükleyebilir.


(ING) Basic Writing Rules:

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH (IJHAR)  has taken important decisions and made changes in the spelling rules since 2021. Articles will be written directly to the article template to be downloaded by clicking on the Article Template tab on the left side of our journal, clicking the Download Template link, or clicking here (Article Template). The template is prepared according to the journal rules. Modification or non-compliance is not recommended. It may require the rejection of the article. You can delete titles that don't interest you or add titles without breaking the format in the article template.

Ijhar Cite Factor has entered the EOI system, which is an indexing service. Therefore, each article will be given an EOI number. For this reason, an extended summary of 700-1000 words must be added under the articles according to the index. Detailed information is in the article template.

(TR) Temel Yazım Kuralları: 

IJHAR, 2021 yılından itibaren yazım kurallarında önemli kararlar almış ve değişiklikler yapmıştır. Makaler, dergimiz sol kenarında yer alan Article Template başlıklı sekmeden, Download Template linkini  veya buraya (Makale Şablonu) tıklayarak, indirilecek olan makale şablonuna doğrudan yazılacaktır. Şablon, dergi kurallarına göre hazırlanmıştır. Değiştirilmesi veya uyulmaması tavsiye edilmez. Makalenin red edilmesini gerektirebilir. Makale şablonunda, sizi ilgilendirmeyen başlıkları silebilir veya formatı bozmadan başlık ekleyebilirsiniz.

İjhar Cite Factör index hizmeti olan EOİ sistemine girmiştir. Bu nedenle her makaleye EOI numarası verilecektir. Bu nedenle index gereği makalelerin altına eklenecek 700-1000 kelimelik genişletilmiş özet istenmektedir. Ayrıntılı bilgi, makale şablonunda yer almaktadır.


(ING) Submission of Articles:

Articles prepared by the principles mentioned above:

Enter the site and become a member

Click on the “Submit an Article” button from the top-right menu.

Select journal in the form that appears.

Select the appropriate category for your article.

Article name: Enter the English name of your article

Article Name: enter the Turkish name of your article.

Abstract: Please enter an English abstract of at least 500 words

Abstract: Turkish abstract, please enter at least 500 words

Reference: Please enter the sources of your article with space in between. Do not make numbering or like accent markings.

Keywords: Enter the English keywords as a minimum of 3, a maximum of 5 words.

Keywords: Enter Turkish keywords with a minimum of 3, a maximum of 5 words

Add Author: Enter the article authors.

Select the author title.

Author Name ;

Author Surname ;

Author orchid Number (required) ;

The institution he is working at ;

Author email;

Author sequence number (insert one even if there is only one author).

Save

Enter the sequence number by repeating the same procedure for multiple authors.

Full Text: Upload your article.

Figure: If a particular font is used in your article, download the font. Add the table, figure graphics to the word document, save the figure title and load it from here.

Image: Save and upload all the images used in your article under the name Image in a separate Word document.

Add Reviewer: Provide at least two referee suggestions optionally.

Choose the title of the referee.

Referee Name;

Referee Surname ;

Referee orchid Number (optional);

The institution he is working at;

Referee email;

Referee row number (insert one even if there is only one referee);

Register

Repeat the same procedure for the second referee and enter the sequence number.

Save your article. Your submission process does not end once you register your article. During this process, you can change or re-upload your article. To finish the submission process of your article, you MUST SUBMIT. Otherwise, the arbitration process cannot be initiated.

Editorial Corrections: Minor minor corrections during publication may be made by the editorial unit. These corrections are based on the Turkish Language Institution Spelling Guide and Dictionaries.

Revision: The author is informed of the referee's corrections with a yellow warning letter. Manuscripts requested to be corrected by the referees must be uploaded to the system in their new form within 15 days at the latest. Corrected articles should be sent with the submit new file button in the lower right corner of the article's name, and the confirm button must be clicked in the yellow band.

Copyright: The copyright of the published articles is deemed to have been transferred to İJHAR. The intellectual and scientific responsibility of the articles and the legal responsibility of the translations belong to the authors/translators. In articles with two or more authors, the copyright of the article belongs to the first author. The articles and photographs published in the journal can be cited by showing the source.

Copyright: The copyright of published articles is deemed to have been transferred to IJHAR. The philosophical and scientific writings of the articles and the legal responsibility of the translations belong to their authors/translators. In articles with two or more authors, the copyright of the article belongs to the first author. The articles and photographs published in the journal can be quoted with reference.

 

(TR) Makalelerin Gönderilmesi: 

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar:

Siteye giriniz ve üye olunuz

Sağ üst menüden “Submit an Article” butonuna tıklayınız.

Çıkan formda journal seçiniz. 

Makaleniz için uygun olan kategory seçiniz.

Article name: Makalenizin İngilizce adını giriniz

Makale Adı: makalenizin Türkçe adını giriniz.

Absract: İngilizce özet en az 500 kelime olarak giriniz

Özet: Türçe özet, en az 500 kelime giriniz

Referance: Makalenizin kaynaklarını arada birer boşluk bırakarak giriniz. Numaralandırma veya benzet vurgu işaretletmesi yapmayınız.

Keywords: İngilizce anahtar kelimeleri en az 3, en fazla 5 sözcük olacak şekilde giriniz

Anahtar Kelimeler: Türkçe anahtar kelimeleri en az 3, en fazla 5 sözcük olacak şekilde giriniz

 Add Author: Makale yazarlarını giriniz. 

Yazar unvanı seçiniz.

Yazar Adı ;

Yazar Soyadı ;

Yazar orcid Numarası (zorunlu) ;

Çalıştığı kurum ;

Yazar e-mail ;

Yazar sıra numarası ( Tek yazar olsa bile 1 yazınız).

Kaydediniz

Çoklu yazarlarda aynı işlemi tekrar ederek sıra numarasını giriniz.

Full Text: makalenizi yükleyiniz.

Figure: Makalenizde özel bir font kullanılmışsa fontu yükleyiniz. Tablo, şekil grafikleri word belgesine ekleyerek, figur başlığı kaydeniz ve buradan yükleyiniz. 

Image: Makalenizde kullanılmış tüm resimleri, ayrı bir Word belgesinde ımage adıyla kaydedip yükleyiniz.

Add Reviewer: Tercihe bağlı olarak en az iki hakem önerisinde bulununuz 

Hakem unvanı seçiniz.

Hakem Adı ;

Hakem Soyadı ;

Hakem orcid Numarası (tercihe bağlı);

Çalıştığı kurum;

Hakem e-mail;

Hakem sıra numarası (Tek hakem olsa bile 1 yazınız);

Kaydediniz 

İkinci hakem için de aynı işlemi tekrar ederek sıra numarasını giriniz.

Makalenizi kaydediniz. Makalenizi kayıt etmenizle  gönderme süreciniz bitmez. Bu süreç içinde makalenizi değiştirebilir, yeniden yükleyebilirsiniz. Makalenizin gönderme sürecini bitirmek için MUTLAKA SUBMİT yapmalısınız.  Aksi durumda hakem süreci başlatılamaz.

Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Sözlükleri esas alınır.

Revizyon: Yazar hakem düzeltmelerinden sarı renkli uyarı yazı ile haberdar olur. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar en geç 15 gün içinde sisteme yeni şekliyle yüklenmelidir. Düzeltme yapılan yazılar, makale isminin sağ alt köşesinde yer alan submit new file butonu ile gönderilmeli ve yine sarı band içinde confirim butonu mutlaka tıklanmalıdır. 

Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların telif hakkı İJHAR’a devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.  İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Copyright: The copyright of published articles is deemed to have been transferred to IJHAR. The intellectual and scientific writings of the articles and the legal responsibility of the translations belong to their authors/translators. In articles with two or more authors, the copyright of the article belongs to the first author. The articles and photographs published in the journal can be quoted with reference.

 

Viewed: 2451